Copias de seguridade

BackUp


En Integal sabemos da importancia de que as Administracións Públicas e empresas dispoñan de mecanismos preventivos para protexer os seus datos críticos, e poder continuar as súas operacións, en caso de desastre, co menor impacto posible. Gañe en tranquilidade e confianza: descubra as vantaxes do servizo de Copias de Seguridade Remotas.

Por acción de virus, de usuarios, ataques malintencionados, fallos no hardware, ou simplemente por accidente (incendios, inundacións, roubo) ou descoido, a información contida nos seus servidores pode resultar danada ou mesmo desaparecer; pero non hai dano que non poida ser reparado se temos unha copia de seguridade de toda a información que nos interesa.

¿Que é?. ¿Como funciona?
O Servizo de Copias de Seguridade Remotas é unha solución, para externalizar e asegurar copia dos seus datos nunhas infestructuras seguras. O funcionamento do servizo de Copias de Seguridade Remotas é moi sinxelo, á vez que seguro. Unha vez contratado o Servizo, proporciónaselle o noso Software de Backup. Unha vez configuradas as tarefas de respaldo, os datos envíanse por Internet mediante unha conexión segura SFTP ou IPsec, e almacénanse nos servidores de backup. Chegado o caso que os seus datos se perdan ou sufran algún dano, poderá recorrer ás copias de seguridade almacenadas nos nosos servidores de backup para recuperar os datos e volver á situación anterior á continxencia. Abondará con acceder ao servidor de backup a través dunha conexión autenticada FTP ou Web e descargar a versión desexada dos datos encriptar para, posteriormente, desencriptalos localmente coa clave ou certificado oportunos. Ademais, tamén podemos prover unha copia física dos datos en soporte magnético ou óptico.

Puntos clave do servizo de Copias de Seguridade
• SEGURIDADE FÍSICA: aloxamento de Copias de Seguridade dos seus datos en Servidores de backup seguros en instalacións seguras. Réplica dos datos a copiar en dous servidores remotos e en instalacións xeograficamente separadas.
• SEGURIDADE LÓXICA: dobre encriptar (encriptar en orixe e conexións seguras para envío e recepción dos datos), almacenamento en Servidores de respaldo remotos con discos redundantes.
• VERSATILIDADE: posibilidade de facer Copias completas e/ou incrementais, lectura de arquivos en uso, libre elección de horarios de copia e recuperación.

Como todos os nosos Servizos, o de Copias de Seguridade Remotas está garantido, cumprindo con todos os estándares e máximas garantías esixidas en materia de confidencialidade e protección de datos (LOPD e LSSI) conforme á lexislación vixente

destino.gal